Allmänt

Öppettider i Receptionen: Måndag – Lördag kl. 7.00-21.00, Söndag kl. 7.00-12.00, för att komma in när vi har stängt krävs en nyckel eller portkod, koden får ni om ni  kontaktar receptionen på tel. +46 (0) 251-105 00.
Frukost, skatter och avgifter är inkluderat i rumspriset. Vid eventuella allergier/specialkost kontakta receptionen angående frukosten innan ankomst. Eventuella önskemål om rumstyp som ni angett vid bokningen kan tillgodoses i mån av tillgänglighet.

Bokning och bekräftelse

En bokning är bindande i och med att den bekräftats och du fått ett bokningsnummer. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller digitalt. Vid bokningen är du skyldig att uppge namn, telefonnummer, ankomst- och avresetid samt hur betalning skall ske. För att boka ett rum på Hotell Älvdalen måste du vara minst 18 år. Du som bokar rummet för en underårig är ansvarig oavsett om du bor eller inte bor med den underåriga i rummet.

Ankomst och avresa

Hotellrummet står till ditt förfogande från kl. 15.00 ankomstdagen. Avresedagen måste du checka ut senast kl. 12.00.

Avbokning och utebliven ankomst

Vi följer Visitas regler för avbokning. Om inte annat överenskommits vid bokningstillfället skall avbeställning ske senast kl.18.00 (hotellets tid) dagen innan ankomst. Uteblir du utan avbeställning eller avbeställer senare än kl. 18.00, får du betala för ett dygn. Om hotellet haft särskilda kostnader med anledning av din beställning får du ersätta även dessa.
OBS! Vid Vasaloppsveckorna vecka 8 och vecka 9, Älvdalens Musik-och Motormusik vecka 32, andra större arrangemang och specialpaket gäller andra bokningsregler. Se regler längst ner på sidan.

Tidig avresa och vistelse på obestämd tid

Gäller din bokning en bestämd tidsperiod, men avresan sker tidigare, kan det medföra prisjusteringar. Ta kontakt med hotellet och meddela avresa. Bor du på hotellet på obestämd tid och förlänger din vistelse med ett dygn i taget behöver du meddela avresan senast kl 18.00 dagen före. I annat fall debiterar vi för ett extra dygn. Om hotellet inte längre kan låta dig disponera rummet har du rätt att få veta detta senast kl.18.00 dagen före avresan.

Betalning

För vissa priser gäller förskottsbetalning. Detta belopp avräknas den slutliga räkningen. Avbokar du rummet utan hänsyn till avbokningsvillkoren, har hotellet rätt att behålla bokningsavgiften/förskottsbetalningen. Generellt gäller att hotellräkningen skall betalas när du får den, oftast vid ankomsten till hotellet. Hotell Älvdalen accepterar de vanligast förekommande kontokorten. Hotellet är dock inte skyldigt att acceptera kontokort, checkar, kuponger eller utländsk valuta om hotellet inte har erbjudit sig att göra det. Hotell Älvdalen är ett kontantfritt hotell/restaurang.

Fakturering

Betalning kan om överenskommet ske mot faktura. Fakturaunderlag krävs med uppgifter om fakturaadress, organisationsnummer, telefonnummer och referens/märkning. Vid fakturering skall betalningen vara oss tillhanda senast 10 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning tas lagstadgad påminnelseavgift samt lagstadgad dröjsmålsränta ut. Vi förbehåller oss rätten att kunna säga nej till fakturering vid tillfällen vi finner det nödvändigt.

Särskilda önskemål vid beställning eller rumsbokning

Har beställaren särskilda önskemål vad gäller mathållning (specialkost), husdjur eller anpassning av inredning till kunder med funktionshinder, ska dessa bokas redan vid beställningstillfället. Detsamma gäller om beställaren kräver särskilda säkerhetsarrangemang.

Förvaring av värdesaker och bagage på hotellrummet eller i låst förvaringsutrymme

Hotellet kan förvara ditt bagage, säg bara till i receptionen. Lämna inte värdesaker eller bagage utan uppsikt inom hotellområdet. Hotellet har av säkerhetsskäl ingen skyldighet att förvara egendom som är av högt värde eller egendom som skulle kunna utsätta hotellets personal eller övriga gäster för fara. Hotellet har inte något strikt ansvar för egendom som du förvarar på hotellrummet, allmänna ytor eller i av hotellet låst förvaringsutrymme.

Din egen säkerhet

Ta alltid reda på var nödutgångar, larmknapp och brandsläckare finns. Titta efter detaljer i informationen på insidan av hotellrumsdörren. Läs även broschyren ”Att bo på hotell”.

Rökning

Hela hotellet är rökfritt. Rökning sker utomhus på anvisade platser. Gäst som väljer att inte följa detta regelverk är skyldig att ersätta hotellet för uppkomna städkostnader vid sanering och inkomstbortfall.

Husdjur

Ni är välkomna att ta med era husdjur till vårt hotell. Avgift per natt tillkommer för varje husdjur. Bokas direkt via vår reception. Antal rum är begränsade. Djur får ej vistas i vår restaurang eller andra allmänna ytor. Djur får inte sova i våra sängar på hotellrummen. Om de gör det så kommer hotellet att ta ut en avgift för uppkomna städkostnader.

Force majeure

Strejk, lockout, eldsvåda, pandemier, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter, utanför hotellets kontroll, berättigar hotellet att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

Allmänna bestämmelser och avbokningsregler vid grupp-, läger-, arrangemang-, bröllop-, konferensbokningar

 • Giltigt avtal om bokning av grupp/konferens/kurs/bröllop eller annat arrangemang, träffas samma dag skriftlig bekräftelse skett från Hotell Älvdalen. Vid avbokning skall Hotell Älvdalen skriftligen bekräfta avbeställningen.
 • Senast fyra veckor före arrangemangets början skall beställaren lämna uppgifter om antal deltagare samt hotell- och konferensutrymmen till Hotell Älvdalen.
 • Senast en vecka före arrangemangets början skall beställaren lämna en deltagarförteckning med ankomst- och avresetider till Hotell Älvdalen. Samtidigt skall beställaren lämna program och uppgifter om den utrustning samt möblering som önskas. Detta skall även innefatta tider för måltider och eventuell specialkost. Specialkost måste förbeställs innan ankomst annars tillkommer en kostnad på 200:-/måltid.
  Finns önskemål om speciella arrangemang, exempelvis ändrade måltidstider, à la carte middag, vickningar eller annan aktivitet är vi tacksamma om detta meddelas senast två veckor innan.
 • Vid avbokning senare än fyra veckor före arrangemanget skall beställaren ersätta Hotell Älvdalen med 75% av det avtalade priset, allt i den mån lokalerna ej kunnat återsäljas.
 • Vid avbokning senare än två veckor före arrangemangets början skall beställaren till fullo ersätta Hotell Älvdalen det avtalade priset, allt i den mån lokalerna ej kunnat återsäljas.
 • Om Hotell Älvdalen haft särskilda kostnader eller utlägg till följd av avbokningen eller minskningen, skall detta ersättas till fullo av beställaren. Uteblir deltagare från beställd måltid, medför detta ej rätt till nedsättning av priset.
 • Beställaren har att erlägga likvid för fakturerat belopp senast 10 dagar från fakturadatum. Dröjsmålsränta uttages vid försenad likvid.
 • Beställaren är gentemot Hotell Älvdalen ansvarig för fullständig reglering av samtliga kostnader enligt avtal även när dessa slutligen skall betalas av deltagarna var för sig. Om deltagarna skall betala något var för sig, måste detta godkännas av Hotell Älvdalen vid bokning.
 • Om kostnaderna för anskaffning eller tillhandahållande av överenskomna varor och tjänster skulle öka till följd av höjda skatter, devalvering, myndighetsbeslut eller därmed jämförbara omständigheter, är Hotell Älvdalen berättigad att ta ut pristillägg som svarar mot kostnadsökningen. Hotell Älvdalen skall omgående informera beställaren om pristillägget.
 • Strejk, lockout, eldsvåda, pandemi, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför Hotell Älvdalens kontroll berättigar Hotell Älvdalen att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.
 • Hotell Älvdalen är gentemot beställaren fullt ansvarig för åtagande enligt avtal.
 • Beställda rum står till ditt förfogande från kl. 15.00 ankomstdagen..
 • Hotell Älvdalen har fullständiga alkholrättigheter, vilket bland annat innebär att medhavd sprit inte får förtäras i de av myndigheten insynade lokalerna.
 • Hotell Älvdalen reserverar sig för eventuella prisförändringar.

Bokningsregler Vasaloppsveckorna vecka 8-10:

Vasaloppsveckan 22/2 – 5/3 – 2023

Betalning & Villkor
Förskottsbetalning gäller för alla bokningar under perioden 22 februari – 5 mars 2023 och avbeställningsskydd är nödvändigt i fall av tex. sjukdom. Vi rekommenderar att man kontaktar sitt försäkrings-bolag för att teckna eventuellt avbokningsskydd.

Bokningen är definitiv när förskottsbetalningen kommit oss tillhanda.
Vid gruppbokning med 10 personer eller fler gäller speciella villkor.

Betalningen:
Bokningsavgiften är på 500:-/rum och slutlikviden på rummet ska betalas senast den 31 december 2022, vi skickar ut en faktura. Vid utebliven betalning förbehåller Hotell Älvdalen sig rätten att utan föregående avisering annullera din reservation och vi betalar inte tillbaka bokningsavgiften.

Avbokningar mellan den 1 januari och 15 januari 2023 debiteras med 75% av bokningens totalbelopp. Bokningsavgiften betalas ej tillbaka. Resterande belopp återbetalas inom 14 dagar efter att avbokningen skett.

Avbokningar efter den 16 januari 2023 debiteras med 100% av bokningens totalbelopp.Observera att all avbokning skall ske skriftligen eller via mejl. Du får alltid en bekräftelse på ändringar per mejl från oss.

I det fallet att Vasaloppet ställer in ert lopp återbetalar vi total beloppet minus bokningsavgiften – under förutsättning att ni bokar av ert rum senast kl. 18.00 dagen före ankomst och att ni kan visa upp startanmälan till aktuellt lopp.

Bokningsregler Älvdalens Musik & Motorfestival v. 32

Älvdalens Musik & Motorfestival 10/8 – 14/8 – 2023

Betalning & Villkor
Bokningsavgift gäller för alla bokningar under perioden 10 augusti – 14 augusti 2022 och avbeställningsskydd är nödvändigt i fall av tex. sjukdom. Vi rekommenderar att man kontaktar sitt försäkringsbolag för att teckna eventuellt avbokningsskydd.

Bokningen är definitiv när bokningsavgiften kommit oss tillhanda.

Betalningen sker i två omgångar:

1. Bokningsavgiften ska betalas senast 10 dagar efter ni mottagit bokningsbekräftelsen och fakturan.
    Vid utebliven betalning av bokningsavgiften förbehåller Hotell Älvdalen sig rätten att utan föregående avisering annullera din reservation.

2. Slutlikviden ska betalas på plats vid in checkning.

Avbokningar mellan den 1 juli och 14 juli 2022 debiteras med 75% av bokningens totalbelopp.
Bokningsavgiften betalas ej tillbaka.

Avbokningar efter den 15 juli 2022 debiteras med 100% av bokningens totalbelopp. Observera att all avbokning skall ske skriftligen eller via mejl. Du får alltid en bekräftelse på ändringar per mejl från oss.

I det fallet att Älvdalens Musik & Motorfestival ställer in sina arrangemang på flygfältet kan ni avboka ert rum utan att vi debiterar er för rummet – bokningsavgiften återbetalats ej – under förutsättning att ni avbokar ert rum senast kl. 18.00 dagen före ankomst.